Đăng ký G Suite

Đăng ký G Suite để bắt đầu sử dụng Gmail, bộ nhớ Google Drive, Lịch Google, tài liệu trực tuyến, Hangouts video và các dịch vụ cộng tác khác với nhóm hoặc tổ chức của bạn.
Ngoài việc đăng ký G Suite trực tiếp với Google, bạn cũng có thể mua G Suite thông qua đại diện bán hàng của Google là đối tác được Google ủy quyền.

Một số thông tin để đăng ký G Suite:

Tên miền Internet của tổ chức bạn

Đây phải là tên miền chính nơi bạn định sử dụng các dịch vụ G Suite của Google, chẳng hạn như www.yourdomain.com (trong đó yourdomain.com là tên duy nhất của bạn). Bạn có thể sử dụng tên miền bạn đã sở hữu. Hoặc chúng tôi có thể giúp bạn mua miền mới trong quá trình đăng ký.

  • Tên miền riêng của bạn: Trong khi đăng ký G Suite, hãy làm theo các hướng dẫn để sử dụng tên miền hiện tại của bạn. Nó phải là một tên miền bạn hiện đang sở hữu. Trên thực tế, trước khi bạn bắt đầu sử dụng tên miền của mình với các dịch vụ của Google, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh quyền sở hữu của mình . Để thực hiện việc này, bạn cần có thể truy cập cài đặt DNS của miền hoặc các tệp nguồn trên máy chủ web của miền của bạn.
    Bạn không cần chuyển miền của mình cho chúng tôi. Bạn vẫn có thể duy trì tài khoản với máy chủ lưu trữ tên miền của mình. Chúng tôi chỉ kích hoạt các dịch vụ cho miền của bạn.
  • Chưa có tên miền: Nếu bạn muốn sử dụng G Suite nhưng không có tên miền, chúng tôi có thể giúp bạn mua một tên miền trong quá trình đăng ký G Suite.

Tên người dùng cá nhân để sử dụng với các dịch vụ của G Suite

Tên người dùng cá nhân trong miền của bạn mà bạn sẽ sử dụng với các dịch vụ của Google, như trong yourname@yourdomain.com. Bạn sẽ sử dụng tên này (cùng với mật khẩu) để đăng nhập vào tài khoản G Suite và quản lý dịch vụ cho tổ chức của mình. Bạn cũng sẽ sử dụng nó làm địa chỉ email của mình (nếu bạn đang sử dụng Gmail) và với tất cả các dịch vụ G Suite khác của bạn.

Địa chỉ email không thuộc miền G Suite của bạn

Nếu bạn quên cách đăng nhập vào tài khoản G Suite của mình, chúng tôi cần có thể liên hệ với bạn theo địa chỉ không yêu cầu truy cập vào tài khoản của bạn. Địa chỉ này phải là địa chỉ hợp lệ không nằm trong miền G Suite của bạn (ví dụ: địa chỉ Gmail cá nhân), nơi bạn hiện nhận thư và sẽ tiếp tục làm như vậy trong khi sử dụng G Suite.
Sau khi bạn đăng ký G Suite, chúng tôi sẽ đưa bạn đến Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google nơi bạn có thể xác minh quyền sở hữu tên miền (nếu bạn đã đăng ký miền hiện có) và tiếp tục thiết lập dịch vụ cho người dùng của mình.

Chi phí G Suite hiện hành:

G Suite Basic
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị Video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẽ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây 30 Gb
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G Suite Business
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị Video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẽ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện
Ediscovery dành cho Email, trò chuyện và tệp
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
x
x
x
x
x
x
G Suite Enterprise
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị Video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẽ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện
Ediscovery dành cho Email, trò chuyện và tệp
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive
S/MIME được lưu trữ cho Gmail
Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba
Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật
Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery

Vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn viên hoặc điền vào thông tin tại đây để được tư vấn và hỗ trợ!

Nguyễn Thanh Tòng (Mr. Tong)

Điện thoại: 0888408110

Email : tongnguyen@incomda.com