G Suite là bộ ứng dụng của Google hoạt động trên nền tảng trình duyệt web của Google. Tuy nhiên, một số trường hợp bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng bên thứ 3 như Outlook của Microsoft để duyệt mail G Suite. Với việc có thể thiết lập Outlook cho G Suite, giúp những người dùng đã quen duyệt mail bằng Outlook có thể tự thiết lập cho hệ thống mail G Suite của mình để sử dụng tốt hơn.

Để thiết lập và cài đặt Outlook cho G Suite, bạn có thể chọn 2 giao thức sau:

 1. Sử dụng giao thức IMAP để đọc thư

IMAP là giao thức giúp bạn có thể đọc mail trên nhiều thiết bị và email được đồng bộ hóa trên thời gian thực.

Bước 1: Kiểm tra IMAP có được bật không?

 • Trên máy tính, mở Gmail.
 •  Ở phía trên bên phải, nhấp vào Cài đặt
 •  Nhấp vào tab Chuyển tiếp và POP/IMAP .
 • Trong mục “Truy cập qua IMAP”, chọn Bật IMAP.
 •  Nhấp vào Lưu thay đổi .

Bước 2: Thay đổi cài đặt IMAP trong ứng dụng Outlook

Máy chủ thư đến (IMAP) imap.gmail.com

Yêu cầu SSL: Có

Cổng: 993

Máy chủ thư đi (SMTP) smtp.gmail.com

Yêu cầu SSL: Có

Yêu cầu TLS: Có (nếu có)

Yêu cầu xác thực: Có

Cổng cho SSL: 465

Cổng cho TLS/STARTTLS: 587

Tên đầy đủ hoặc Tên hiển thị Tên bạn
Tên tài khoản, Tên người dùng hoặc Địa chỉ email Địa chỉ email đầy đủ của bạn
Mật khẩu Mâṭ khẩu Gmail của bạn

2. Sử dụng giao thức POP để đọc thư

POP là giao thức giúp bạn có thể đọc mail trên 1 thiết bị. Với giao thức này email không được đồng bộ trên thời gian thực.

Bước 1: Kiểm tra POP có được bật không?

 • Trên máy tính, mở Gmail.
 • Ở phía trên bên phải, nhấp vào Cài đặt
 • Nhấp vào tab Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 • Trong “Tải xuống POP”, chọn Bật POP cho tất cả thư hoặc Bật POP cho thư đến bây giờ trở đi.
 • Ở dưới cùng của trang, nhấp vào Lưu thay đổi.

Bước 2: Thay đổi cài đặt POP trên ứng dụng Outlook

Máy chủ thư đến
(POP)
pop.gmail.com

Yêu cầu SSL: Có

Cổng 995

Máy chủ thư đi (SMTP) smtp.gmail.com

Yêu cầu SSL: Có

Yêu cầu TLS: Có (nếu có)

Yêu cầu xác thực: Có

Cổng cho SSL: 465

Cổng cho TLS/STARTTLS: 587

Nếu bạn sử dụng Gmail với tài khoản cơ quan hoặc
trường học của mình, hãy nhập mail.domain.com, sau đó
chọn cổng 110​.

Thời gian chờ máy chủ Nhiều hơn 1 phút (khuyến nghị là 5 phút)
Tên đầy đủ hoặc Tên hiển thị Tên bạn
Tên tài khoản, Tên người dùng hoặc Địa chỉ email Địa chỉ email của bạn
Mật khẩu Mật khẩu Gmail của bạn

Một số lỗi khi cài đặt Outlook

1. Máy chủ không kết nối thành công

 • Đi tới mục “Ứng dụng ít an toàn” trong Tài khoản của tôi.
 • Bên cạnh “Quyền truy cập dành cho các ứng dụng kém an toàn”, chọn Bật.
  (Lưu ý cho người dùng G Suite: Cài đặt này được ẩn nếu quản trị viên của
  bạn đã khóa quyền truy cập vào tài khoản ứng dụng kém an toàn.)
 • Nếu các mẹo trên không có tác dụng, hãy truy cập https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha và làm theo các bước trên trang để xác minh cho phép truy cập vào tài khoản của bạn.
 • Đôi khi Google cũng sẽ gửi email cảnh báo có phần mềm muốn truy cập vào tài khoản của bạn và hướng dẫn nhập mã UnlockCaptcha để cho phép.
 • Sau khi thực hiện xong các bước trên, Change lại tài khoản và tiếp tục cài đặt

2. Báo sai mật khẩu liên tục

 • Nếu bạn bật xác thực 2 bước, bạn bắt buộc phải tạo và sử dụng mật khẩu dùng riêng cho ứng dụng thay thế cho mật khẩu tài khoản: https://support.google.com/accounts/answer/185833
 • Hãy chuyển tới Cho phép các ứng dụng kém an toàn và chọn “BẬT” để cho các ứng dụng kém an toàn truy cập vào tài khoản Google của bạn.
 • Nếu đang dùng tài khoản G Suite (Gmail theo tên miền) bạn phải yêu cầu Quản trị viên G Suite Bật Cho phép các ứng dụng kém an toàn: https://support.google.com/a/answer/6260879?hl=en

Vui lòng liên hệ nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ.