Giới thiệu về bản dùng thử G Suite miễn phí của bạn

G Suite được Google tạo ra và có những phiên bản dùng thử gồm các tính năng tương tự bản chính thức giúp người dùng trải nghiệm mà không phải mất phí. Để có thể trải nghiệm những bản G Suite miễn phí này, bạn cần liên hệ đăng ký G Suite với Google hoặc thông qua các đối tác G Suite được ủy quyền tại Việt Nam.

Về thời gian đăng ký dùng thử miễn phí G Suite, bạn được trải nghiệm 14 ngày dùng thử miễn phí khi trực tiếp đăng ký G Suite với Google hoặc 30 ngày đối với việc đăng ký G Suite dùng thử tại đối tác.

Nhập các thông tin tại đây để đăng ký G Suite bản dùng thử miễn phí 30 ngày.

Thông tin các gói G Suite và tính năng:

G Suite Basic
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị Video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẽ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây 30 Gb
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G Suite Business
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị Video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẽ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện
Ediscovery dành cho Email, trò chuyện và tệp
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
x
x
x
x
x
x
G Suite Enterprise
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị Video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẽ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện
Ediscovery dành cho Email, trò chuyện và tệp
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive
S/MIME được lưu trữ cho Gmail
Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba
Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật
Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery

Sau khi sử dụng hết 30 ngày dùng thử tại đối tác G Suite, bạn cần phải thanh toán và trả phí để tiếp tục sử dụng dịch vụ G Suite.

Bắt đầu đăng ký G Suite trả phí của bạn

Nếu bạn đã thêm thông tin thanh toán của mình, bạn không cần phải làm gì cả. Đăng ký trả phí của bạn sẽ tự động bắt đầu khi thời gian dùng thử của bạn kết thúc.

Để kiểm tra thông tin thanh toán của bạn:

Đăng nhập tài khoản admin của quản trị viên. Thao tác này sẽ mở Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Từ trang chủ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, chuyển đến Thanh toán.

Nếu thời gian dùng thử G Suite của bạn kết thúc và bạn chưa thiết lập thanh toán, bạn sẽ nhận được email rằng tài khoản G Suite của bạn bị tạm ngưng. Bạn vẫn có thể truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và tất cả dữ liệu của bạn được giữ lại nhưng người dùng sẽ không có quyền truy cập vào email, bộ nhớ hoặc các dịch vụ khác. Những người bên ngoài miền của bạn vẫn có thể truy cập các tệp bạn đã chia sẻ với họ.

Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách thiết lập thanh toán.

Lưu ý: Bạn đang sử dụng miễn phí G Suite 14 ngày trực tiếp với Google và muốn chuyển về bên đối tác G Suite tại Việt Nam. Liện hệ với chúng tôi, bạn sẽ được chuyển về sử dụng và đăng ký G Suite tại đối tác và dùng miễn phí 30 ngày (khi chưa hết hạn dùng thử 14 ngày tại Google). Nếu hết hạn dùng thử 14 ngày tại Google, bạn phải trả phí để được sử dụng dịch vụ G Suite tại đối tác.

Vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn viên hoặc điền vào thông tin tại đây để được tư vấn và hỗ trợ!

Nguyễn Thanh Tòng (Mr. Tong)

Điện thoại: 0888408110

Email : tongnguyen@incomda.com