Chính sách bảo mật thông tin G Suite

Để biết thêm thông tin, hãy xem Báo cáo chính thức về bảo mật của G Suite.

Thông tin bí mật

Thông tin bí mật” là thông tin được một bên tiết lộ cho bên kia theo Thỏa thuận này (Thỏa thuận G Suite,  hợp đồng mua bán hợp pháp tương ứng), được đánh dấu là bí mật và thường được xem là bí mật trong mọi tình huống. Dữ liệu khách hàng là Thông tin bí mật của Khách hàng.
– “Dữ liệu khách hàng” nghĩa là dữ liệu, bao gồm email, được Khách hàng hoặc Người bán lại thay mặt cho Khách hàng cung cấp, tạo, truyền hoặc hiển thị qua Dịch vụ.

Bảo vệ thông tin bí mật

Nghĩa vụ. Mỗi bên sẽ: (a) bảo vệ Thông tin bí mật của bên kia với cùng tiêu chuẩn bảo vệ mà bên đó sử dụng để bảo vệ Thông tin bí mật của chính mình; và (b) không tiết lộ Thông tin bí mật cho bên thứ 3 khi không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

Tiết lộ bắt buộc.

Mỗi bên có thể tiết lộ Thông tin bí mật của bên kia khi luật pháp yêu cầu nhưng chỉ khi (nếu luật pháp cho phép): (a) thực hiện các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để thông báo cho bên kia; và (b) cho bên kia cơ hội phản đối việc tiết lộ.
Nếu nỗ lực phản đối việc tiết lộ được tòa án hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, Bên kia cần thông báo kịp thời đến bên được yêu cầu tiết lộ để trì hoãn hoặc ngưng việc tiết lộ thông tin trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Google bảo mật thông tin của tôi bằng cách nào?

Google ra đời ở dạng dịch vụ đám mây và được xây dựng từ đầu nhằm giảm bớt các mối đe dọa dành riêng cho các hệ thống đám mây. Chúng tôi cung cấp hiệu suất và độ tin cậy trong hoạt động điều hành Google cho các doanh nghiệp, trường học và các tổ chức chính phủ trên khắp thế giới.

Công nghệ, quy mô và sự linh hoạt của cơ sở hạ tầng của chúng tôi mang lại lợi ích đặc biệt về bảo mật cho khách hàng.Mạng lưới các trung tâm dữ liệu rộng lớn của chúng tôi được xây dựng với các máy chủ được thiết kế tùy chỉnh chạy hệ điều hành của chúng tôi để bảo mật và đạt hiệu suất. Vì Google kiểm soát toàn bộ kho phần cứng, chúng tôi có thể ứng phó nhanh với các mối đe dọa có thể xuất hiện.

Google tuyển dụng hơn 550 chuyên gia an ninh và bảo mật làm việc toàn thời gian, bao gồm một số chuyên gia hàng đầu thế giới về thông tin, ứng dụng và an ninh mạng. Giống như tất cả các nhóm ở Google, nhóm này không ngừng đổi mới và làm cho tương lai trở nên an toàn hơn, không chỉ với hàng tỷ người dùng của Google mà cho toàn bộ Internet.

Chính sự kết hợp độc đáo này về con người, công nghệ và tính linh hoạt đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn tại Google. Để biết thêm thông tin, hãy xem Báo cáo chính thức về bảo mật của G Suite.

Google đã thiết kế G Suite với các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về an ninh và bảo mật dựa trên các biện pháp tốt nhất trong ngành. Điều này giúp khách hàng của chúng tôi giải quyết các yêu cầu về tuân thủ và quản lý của họ. Google cung cấp các cam kết hợp đồng mạnh mẽ về sở hữu dữ liệu, sử dụng dữ liệu, an ninh, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Google trải qua các cuộc kiểm toán độc lập của bên thứ ba một cách định kỳ. Các kiểm toán viên độc lập này kiểm tra các biện pháp kiểm soát có trong các trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và hoạt động của chúng tôi. Ví dụ về các cuộc kiểm toán và tiêu chuẩn này bao gồm:

SOC1™ (SSAE-16/ISAE-3402)
SOC2™
SOC3™
ISO27001
ISO 27018:2014
FedRAMP

Đối với những khách hàng hoạt động trong các môi trường được quản lý, G Suite cũng tuân thủ HIPAA (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế Hoa Kỳ). Google Apps for Education có thể được sử dụng theo các luật và quy định quan trọng với các trường học.

Google có mã hóa dữ liệu của tôi không?

Dữ liệu chính của khách hàng được tải lên hoặc được tạo trong các dịch vụ của Google Apps được mã hóa ở trạng thái tĩnh như được mô tả trong bài viết trong trung tâm trợ giúp

Quá trình mã hóa này diễn ra khi được dữ liệu được ghi vào đĩa mà khách hàng không phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Google mã hóa dữ liệu bằng các khóa mã hóa riêng biệt kể cả khi chúng thuộc sở hữu của cùng một khách hàng. Dữ liệu được mã hóa bằng 128 bit hoặc Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (AES) mạnh hơn.

Google cũng mã hóa dữ liệu chính của G Suite khi dữ liệu “đang được truyền” cho dù dữ liệu đó đang được truyền qua Internet giữa khách hàng và Google hay đang truyền bên trong Google khi dữ liệu chuyển dịch từ một trung tâm dữ liệu sang một trung tâm khác. Chúng tôi mã hóa dữ liệu này giữa Google và khách hàng bằng HTTPS có Bảo mật chuyển tiếp hoàn hảo.

Back to top
Call Now Button